Preus


Pupil.latge en "llibertat" i manada:

210 € al mes

 

Pupil.latge en paddock individual, o de més d'un cavall de la mateixa persona:

240€ al mes

El preu inclou neteixa diria del paddock

Paddocks autogestionables, a partir de 4 cavalls de la mateixa persona:

80 € per cavall.

Preus per dies esporàdics en paddock (vacances, a partir d'una semana) :

8 € per dia

Menys d'una setmana: 10 € dia

 

EXTRES:

Petites cures, posar anti mosques... 3 € per dia

Posar menjar als cavalls de paddocks autogestionables 5 € al dia.

Netejar el paddock dels cavalls autogestionables: 15 € la hora

* TOTS ELS PREUS INCLOUEN IVA